Menu

Algemene voorwaarden

1. Bepaling van de huurprijs en huurtermijnen:
De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de tijd en tegen het tarief zoals in de bevestiging vanuit BagageTopper aan huurder wordt gezonden. De huurtermijn eindigt op het moment dat het gehuurde materiaal is geïnspecteerd op compleetheid, beschadigingen en/of gebreken. De minimale huurtermijn bedraagt 7 dagen.

2. Annuleren door de huurder:
Een reservering kunt u kosteloos annuleren tot maximaal 10 dagen voor aanvang van huur. Binnen een termijn van 10 dagen voor vertrek worden kosten, 25% van de gereserveerde huursom, met een minimum van € 10,00 in rekening gebracht.

3. Verlenging van de huurovereenkomst:
De huurder verplicht zich het geleende materiaal zo spoedig mogelijk en in goed overleg terug te bezorgen, tenzij door de huurder een verlenging van de huurtermijn is aangevraagd en deze verlenging door ons is toegestaan.

4. Afrekening huurbedrag, borgsom en legitimatie:
Bij het afhalen van onze producten wordt het overeengekomen huurbedrag, vermeerderd met een borgsom van maximaal € 100 contant afgerekend. Bij het retourneren van het gehuurde materiaal krijgt u uw borgsom terug, indien het materiaal niet beschadigd is. Pinnen is helaas niet mogelijk. Bij het in ontvangst nemen van onze artikelen is legitimatie verplicht.

5. Kosten en verantwoordelijkheid voor het geleende materiaal tijdens huurtijd:
Gedurende de tijd dat de huurder over het gehuurde materiaal beschikt, zijn alle kosten en alle verantwoordelijkheid voor het deugelijk en verantwoord gebruik van het gehuurde voor rekening van de huurder.

6. Gebruik bagagebox:
Huurders dienen minimaal 18 jaar te zijn. Alleen de met name in de huurovereenkomst genoemde huurder is gemachtigd het gehuurde materiaal te gebruiken. Het doorverhuren van het gehuurde materiaal is niet toegestaan. Huurder dient ervoor te zorgen dat het gehuurde materiaal op behoorlijke wijze wordt behandeld en verzorgd en overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt, en dat voor overbelasting en beschadiging van onze producten wordt gewaakt. Huurder is verplicht het gehuurde materiaal op retourdatum in goede staat bij BagageTopper terug te brengen.

7. Reparaties en onderhoud:
De kosten van reparatiewerkzaamheden uitsluitend als gevolg van slijtage en onderhoud komen 100% voor rekening van ons. De kosten van reparatie dat niet het gevolg is van normale slijtage betaalt de huurder. Reparaties die zonder toestemming van BagageTopper zijn uitgevoerd, zijn altijd voor rekening van de huurder.

8. Verzekeringen:
Het gehuurde materiaal is niet verzekerd tegen diefstal of schade van buiten af. De huurder dient er voor zorg te dragen dat in de verzekeringspolis van de auto deze accessoire meeverzekerd is of bijvoorbeeld door dit mee te verzekeren via de reisverzekering.

9. Montage:
De chauffeur van het voertuig is er geheel voor verantwoordelijk dat de dakdragers, dakkoffer, skibox,
fietsendrager en bagagebox in perfecte staat verkeerd en stevig vast zit op het voertuig ook al is deze door BagageTopper gemonteerd.

10. Schade:
De verhuurder staat garant dat het gehuurde materiaal op het moment van de aanvang van de huurperiode in deugdelijke staat verkeert.

11. Schade van de huurder:
Voor de schade aan de bagage of de auto, hoe dan ook ontstaan, zijn wij niet aansprakelijk. De huurder wordt geacht terzake van zijn mogelijke schade een eigen verzekering af te sluiten.

12. Reserveringen:
Reserveer tijdig! Zeker in drukke perioden. Er is geen minimale termijn om te reserveren, maar het is verstandig om dit twee weken voor aanvang van huur te doen. Aan het reserveren zijn geen kosten verbonden. Reserveren kan doormiddel van het reserveringsformulier op onze site.

Van uw reservering krijgt u een bevestiging per post of e-mail. Ongeveer een week voor aanvang van huur wordt u door ons gemaild voor een concrete tijdsafspraak voor het afhalen en monteren van de dakkoffer.